2 khóa học Kinh doanh tại Jiangsu University

china

3901

7

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Bachelor of Business Administration

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥18,000.00 (59,182,904 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in Business Administration

36 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥22,000.00 (72,334,660 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH