47 khóa học bậc đại học tại UMass Boston Navitas Global Student Success Program

null

714

4

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Intensive English

23 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Minimum one semester

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: 3 Semesters with Academic English

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Minimum one semester

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Accounting

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (795,349,718 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Africana Studies

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (795,349,718 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: American Studies

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (795,349,718 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Anthropology

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (795,349,718 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Archaeology and History

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (795,349,718 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Art

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (795,349,718 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Asian Studies

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (795,349,718 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Classical Languages

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (795,349,718 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Classical Studies

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (795,349,718 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Communication

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (795,349,718 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH