47 khóa học bậc đại học tại UMass Boston Navitas Global Student Success Program

null

660

4

Intensive English

23 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Minimum one semester

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: 3 Semesters with Academic English

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Minimum one semester

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Accounting

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (796,585,346 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Africana Studies

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (796,585,346 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: American Studies

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (796,585,346 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Anthropology

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (796,585,346 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Archaeology and History

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (796,585,346 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Art

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (796,585,346 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Asian Studies

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (796,585,346 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Classical Languages

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (796,585,346 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Classical Studies

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (796,585,346 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Communication

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (796,585,346 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UMass Boston Navitas GSSP mang đến lộ trình thay thế cho sinh viên quốc tế với chất lượng đào tạo đẳng cấp tại một học viện hàng đầu của Hoa Kỳ.

  • Lộ trình tới các chương trình đào tạo cho sinh viên quốc tế
  • Hỗ trợ thêm để dễ dàng chuyển tiếp học tập tại Hoa Kỳ
  • Được sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất tại UMass Boston Campus
  • Địa điểm mơ ước giữa lòng thành phố sôi động và náo nhiệt