56 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại UMass Boston Navitas Global Student Success Program

usa

627

4

Graduate Direct Entry

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 27 Tháng Một 2020

US$29,743.00 (690,290,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Accounting

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

US$29,743.00 (690,290,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Applied Physics

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 6 CREDITS)

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 27 Tháng Một 2020

US$29,743.00 (690,290,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Business Administration

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 27 Tháng Một 2020

US$29,743.00 (690,290,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Computer Science

10 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 6 CREDITS)

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 27 Tháng Một 2020

US$29,743.00 (690,290,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Conflict Resolution

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

US$29,743.00 (690,290,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Finance

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

US$29,743.00 (690,290,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Information Technology

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

US$29,743.00 (690,290,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: International Relations

5 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

US$29,743.00 (690,290,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Intensive English

22 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Minimum one semester

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: 3 Semesters with Academic English

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Minimum one semester

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 27 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Accounting

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 27 Tháng Một 2020

US$34,323.00 (796,585,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UMass Boston Navitas GSSP mang đến lộ trình thay thế cho sinh viên quốc tế với chất lượng đào tạo đẳng cấp tại một học viện hàng đầu của Hoa Kỳ.

  • Lộ trình tới các chương trình đào tạo cho sinh viên quốc tế
  • Hỗ trợ thêm để dễ dàng chuyển tiếp học tập tại Hoa Kỳ
  • Được sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất tại UMass Boston Campus
  • Địa điểm mơ ước giữa lòng thành phố sôi động và náo nhiệt