2 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại UMass Boston Navitas Global Student Success Program

usa

249

2

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Global Student Success Program: Information Technology

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (690,097,086 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Global Student Success Program: Information Technology

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$34,323.00 (796,362,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH