3 khóa học Khoa học Máy tính tại UMass Boston Navitas Global Student Success Program

usa

756

4

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Global Student Success Program: Computer Science

10 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - TWO SEMESTERS (UP TO 6 CREDITS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$29,743.00 (691,123,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Computer Engineering

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$34,323.00 (797,546,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Computer Science

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

US$34,323.00 (797,546,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH