73 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Florida Atlantic University Global Student Success Program

usa

741

3

Graduate Global Student Success Program: Applied Mathematics and Statistics

8 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Bioengineering

7 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Civil Engineering

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Computer Engineering

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Computer Science

11 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Electrical Engineering

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Financial Economics

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Geosciences

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Information Technology and Management

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: International Economics

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: Mathematics

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: MBA

16 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019

US$20,665.00 (484,292,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên được học tại học xá Boca Raton, chỉ nằm cách những bãi biển nổi tiếng của Florida gần 5 kilomet.

  • Sĩ số lớp nhỏ, tạo điều kiện quan tâm sinh viên tận tình hơn
  • Đảm bảo đầu vào tại FAU khi tốt nghiệp
  • Chỗ ở ngay trong khuôn viên FAU với tiện nghi hoàn hảo
  • Gần 50% sinh viên là người nước ngoài và dân tộc thiểu số