14 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Florida Atlantic University Global Student Success Program

usa

997

6

Graduate Global Student Success Program: Financial Economics

6 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$20,665.00 (481,285,784 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: General Economics

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$20,665.00 (481,285,784 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Global Student Success Program: International Economics

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - Two semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$20,665.00 (481,285,784 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Anthropology

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$21,972.00 (511,725,683 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Communication Studies

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$21,972.00 (511,725,683 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Economics

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$21,972.00 (511,725,683 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Linguistics

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$21,972.00 (511,725,683 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Multimedia Studies

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$21,972.00 (511,725,683 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Political Science

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$21,972.00 (511,725,683 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Public Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$21,972.00 (511,725,683 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Public Safety Administration

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$21,972.00 (511,725,683 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Global Student Success Program: Social Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

US$21,972.00 (511,725,683 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên được học tại học xá Boca Raton, chỉ nằm cách những bãi biển nổi tiếng của Florida gần 5 kilomet.

  • Sĩ số lớp nhỏ, tạo điều kiện quan tâm sinh viên tận tình hơn
  • Đảm bảo đầu vào tại FAU khi tốt nghiệp
  • Chỗ ở ngay trong khuôn viên FAU với tiện nghi hoàn hảo
  • Gần 50% sinh viên là người nước ngoài và dân tộc thiểu số