1 khóa học Thiết kế đồ họa tại Florida Atlantic University Global Student Success Program

usa

1165

4

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Undergraduate Global Student Success Program: Graphic Design

23 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

US$21,972.00 (512,727,606 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH