8 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Florida Atlantic University Global Student Success Program

usa

1165

4

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Global Student Success Program: Computer Engineering

15 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

US$20,665.00 (482,228,108 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Global Student Success Program: Computer Science

14 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

US$20,665.00 (482,228,108 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Global Student Success Program: Information Technology and Management

7 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

US$20,665.00 (482,228,108 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Global Student Success Program: MBA (Management Information Systems)

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

US$20,665.00 (482,228,108 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Global Student Success Program: Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

US$21,972.00 (512,727,606 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Global Student Success Program: Computer Science

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

US$21,972.00 (512,727,606 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Global Student Success Program: Geomatics Engineering

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

US$21,972.00 (512,727,606 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Global Student Success Program: Management Information Systems

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

US$21,972.00 (512,727,606 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH