3 khóa học Kinh doanh tại Florida Atlantic University Global Student Success Program

usa

1041

3

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Global Student Success Program: MBA (International Business)

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

US$20,665.00 (481,112,198 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Direct Entry

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Global Student Success Program: International Business

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two or three semesters

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2020

US$21,972.00 (511,541,118 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH