3 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Stamford International University

null

1991

91

Bachelor of Communication Arts in Broadcast and Journalism

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Creative Media Design

184 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Administration in International Relations

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc tế Stamford là trường đại học đầu tiên của Thái Lan được Hội đồng Kiểm chứng Quốc tế về Đào tạo Kinh doanh (IACBE) cấp phép.

  • Các khóa học được thiết kế với sự hợp tác của các đối tác tron
  • Hơn 40% sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Chương trình thực tập cùng với nghiên cứu
  • 74% sinh viên nhận lương cao hơn mức trung bình trên thị trườn