5 khóa học Công tác xã hội tại Mohawk College

canada

4004

39

Certificate in Canadian Health Care for Foreign Trained Professionals - 993

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,490.00 (274,986,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Personal Support Worker - 110

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,116.00 (268,749,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Protection, Security and Investigation - 293 - 294

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (267,065,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Social Service Worker - 215

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,092.00 (268,349,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Mental Health and Disability Management - 475

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$25,012.00 (417,099,029 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mohawk College cho sinh viên nhiều cơ hội và điều kiện tốt để phát triển những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp.

  • Trường có trụ sở tại Hamilton với cộng đồng quốc tế lớn
  • Ba học xá hiện đại vừa được đầu tư nâng cấp
  • Hơn 30 dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế
  • Hơn 100 chương trình học bao quát nhiều lĩnh vực chuyên ngành