13 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Mohawk College

canada

3980

39

Advanced Diploma in Broadcasting - Television and Communications Media

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (260,434,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Journalism - 297

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (260,434,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Canadian Health Care for Foreign Trained Professionals - 993

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$15,155.86 (268,768,015 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in General Arts and Science (College Transfer) - 230

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (260,434,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcasting - Radio - 220

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (260,434,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Community and Justice Services - 286 - 288

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (260,434,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in General Arts and Science (University Transfer) - 208

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (260,434,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Photography - Still and Motion - 378

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (260,434,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Protection, Security and Investigation - 293 - 294

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (260,434,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Communications Media Practices - 266

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$15,610.94 (276,838,223 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Mental Health and Disability Management - 475

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$23,416.41 (415,257,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Personal Support Worker - 110

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$14,685.94 (260,434,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mohawk College là một trong những trường Cao đẳng công lập lớn nhất ở Ontario, Canada với một cộng đồng học viên quốc tế sôi động.

  • Trường có trụ sở tại Hamilton với nhiều sinh viên quốc tế
  • Ba học xá hiện đại vừa được đầu tư nâng cấp
  • Hơn 30 dịch vụ hỗ trợ cho học viên quốc tế
  • Hơn 100 chương trình học bao trùm nhiều chuyên ngành