16 khóa học Kỹ thuật tại Mohawk College

canada

3962

38

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology - 533

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,617.95 (281,973,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology - 582

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,619.22 (281,995,488 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Energy Systems Engineering Technology - 360

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$17,561.94 (297,991,593 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology - 529

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,595.89 (281,599,624 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Mechanical Techniques (Electrical Monitoring and Systems) - 573

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

CAD$15,010.86 (254,704,781 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Motive Power Fundamentals - 187

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (271,743,063 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Power Engineering Techniques - 482

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (271,743,063 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Pre-Technology - 168

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (271,743,063 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Aviation Technician - Aircraft Maintenance - 269

70 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$20,746.00 (352,018,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Civil Engineering Technician - 421

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (271,743,063 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Electrical Engineering Technician - Power - 403 - 433

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (271,743,063 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Manufacturing Engineering Technician - Automation (Industrial Mechanic Millwright) - 4 ...

31 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (271,743,063 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mohawk College cho sinh viên nhiều cơ hội và điều kiện tốt để phát triển những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp.

  • Trường có trụ sở tại Hamilton với cộng đồng quốc tế lớn
  • Ba học xá hiện đại vừa được đầu tư nâng cấp
  • Hơn 30 dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế
  • Hơn 100 chương trình học bao quát nhiều lĩnh vực chuyên ngành