COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

16 khóa học Kỹ thuật tại Mohawk College

canada

3650

34

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology - 533

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Một 2021

CAD$16,617.95 (287,234,386 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology - 534

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Một 2021

CAD$16,522.76 (285,589,066 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma in Energy Systems Engineering Technology - 360

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Một 2021

CAD$17,561.94 (303,550,862 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Mechanical Techniques (Electrical Monitoring and Systems) - 573

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

CAD$15,010.86 (259,456,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Motive Power Fundamentals - 187

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (276,812,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Power Engineering Techniques - 482

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (276,812,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Pre-Technology - 168

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Một 2021

CAD$16,015.00 (276,812,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Aviation Technician - Aircraft Maintenance - 269

71 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$20,746.00 (358,586,021 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Aviation Technician - Aircraft Structures - 289

28 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

CAD$16,625.00 (287,356,242 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Civil Engineering Technician - 421

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Một 2021

CAD$16,015.00 (276,812,645 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Electrical Engineering Technician - Power - 403 - 433

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (276,812,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Manufacturing Engineering Technician - Automation (Industrial Mechanic Millwright) - 4 ...

33 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Một 2021

CAD$16,015.00 (276,812,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mohawk College cho sinh viên nhiều cơ hội và điều kiện tốt để phát triển những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp.

  • Trường có trụ sở tại Hamilton với cộng đồng quốc tế lớn
  • Ba học xá hiện đại vừa được đầu tư nâng cấp
  • Hơn 30 dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế
  • Hơn 100 chương trình học bao quát nhiều lĩnh vực chuyên ngành