3 khóa học Sinh học tại Mohawk College

canada

4003

39

Diploma in Biotechnology (Health) - 370 - 670

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (267,065,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Biotechnology - 369 - 669

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$16,015.00 (267,065,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Brain Disorders Management - 470

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$25,012.00 (417,099,029 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mohawk College cho sinh viên nhiều cơ hội và điều kiện tốt để phát triển những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp.

  • Trường có trụ sở tại Hamilton với cộng đồng quốc tế lớn
  • Ba học xá hiện đại vừa được đầu tư nâng cấp
  • Hơn 30 dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế
  • Hơn 100 chương trình học bao quát nhiều lĩnh vực chuyên ngành