115 khóa học tại Mohawk College

canada

1704

15

Advanced Diploma Civil Engineering Technology - Transportation - 524

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$17,142.90 (321,243,287 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management - 652

32 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$16,639.00 (311,800,632 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Animation 3D - 373

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$17,633.00 (330,427,342 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Applied Music (Bass) - 986

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$17,885.74 (335,163,474 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Applied Music (Classical Piano) - 981

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$17,885.74 (335,163,474 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Applied Music (Classical Strings and Guitar) - 976

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$17,885.74 (335,163,474 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Applied Music (Classical Voice) - 983

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$17,885.74 (335,163,474 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Applied Music (Classical Winds and Brass) - 977

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$17,885.74 (335,163,474 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Applied Music (Contemporary Brass and Winds) - 979

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$17,885.74 (335,163,474 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Applied Music (Contemporary Guitar) - 980

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$17,885.74 (335,163,474 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Applied Music (Contemporary Piano) - 982

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$17,885.74 (335,163,474 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Applied Music (Contemporary Voice) - 984

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

CAD$17,885.74 (335,163,474 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Mohawk College

Mohawk College cho sinh viên nhiều cơ hội và điều kiện tốt để phát triển những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp.

  • Trường có trụ sở tại Hamilton với cộng đồng quốc tế lớn
  • Ba học xá hiện đại vừa được đầu tư nâng cấp
  • Hơn 30 dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế
  • Hơn 100 chương trình học bao quát nhiều lĩnh vực chuyên ngành