135 khóa học tại San Mateo Colleges of Silicon Valley

usa

638

17

3D Animation and Videogame Art Associate in Arts Degree Program

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$8,064.00 (201,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting Associate in Arts Degree Program

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$7,416.00 (185,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting Associate in Science Degree Program

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$8,064.00 (201,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Addiction Studies Associate in Arts Degree Program

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$7,416.00 (185,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Administration of Justice Associate in Science Degree Program

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$7,416.00 (185,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Administration of Justice for Transfer Associate in Science Degree for Transfer

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$7,416.00 (185,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Administrative Assistant Associate in Science Degree Program

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$8,064.00 (201,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Administrative Support Assistant Associate in Science Degree Program

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$8,064.00 (201,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Allied Health Science Associate in Science Degree Program

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$8,064.00 (201,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anesthesia Technology Associate in Science Degree Program

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$8,520.00 (213,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anthropology Associate in Arts Degree Program

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$8,064.00 (201,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anthropology for Transfer Associate in Arts Degree for Transfer

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$7,416.00 (185,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường San Mateo Colleges of Silicon Valley

Hoàn thành khóa học liên kết của SMCSV sẽ đảm bảo được nhận vào một trong top 136 trường đại học hàng đầu thuộc College University Partnership.

  • Số 1 về đảm bảo chuyển tiếp đại học
  • Top 10 nhập học chuyển tiếp vào Đại học California
  • Xếp hạng 1 về an toàn cộng đồng tại California
  • Tọa lạc ở trung tâm công nghệ cao với các kỳ thực tập STEM OPT

Tư vấn du học