COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

22 khóa học tại University of California, Irvine Division of Continuing Education

usa

284

5

ACP Business Administration

7 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 27 Tháng Chín 2021, 28 Tháng Ba 2022, 20 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Chín 2022

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

ACP Business of Esports

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 22 Tháng Chín 2022

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

ACP Creativity and Product Development

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

ACP Data Analytics for Business

9 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

ACP Data Science

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 28 Tháng Ba 2022, 22 Tháng Chín 2022

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

ACP Digital Marketing and Communications

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 28 Tháng Ba 2022, 20 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Chín 2022

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

ACP Global Human Resources Management

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

ACP Innovation Management and Entrepreneurship

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 28 Tháng Ba 2022, 22 Tháng Chín 2022

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

ACP International Business Operations and Management

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 27 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022, 20 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Chín 2022

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

ACP International Finance

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 20 Tháng Sáu 2022

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

ACP International Tourism and Hotel Management

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2022

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

ACP Meeting and Event Planner

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 20 Tháng Sáu 2022

US$7,900.00 (182,343,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of California

UCI Division of Continuing Education giúp sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc nhờ chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng học tập bậc đại học.

  • Nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Đội ngũ giảng viên của UCI có thành viên đoạt giải Nobel
  • 36.000 sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới
  • Lớp học hiện đại và chất lượng giảng dạy cao