2 khóa học Trồng trọt tại Franklin Institute of Agri-Technology

newzealand

10

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Certificate in Horticulture Production (Level 4) (Nursery Production)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Mười 2021, Tháng Một 2022, Tháng Tư 2022

NZ$17,500.00 (293,542,146 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

New Zealand Diploma in Horticulture Production (Level 5) (Nursery Production)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Both one year and two year

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Mười 2021, Tháng Một 2022, Tháng Tư 2022

NZ$17,500.00 (293,542,146 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH