2 khóa học tại Franklin Institute of Agri-Technology

null

39

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Certificate in Horticulture Production (Level 4)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

NZ$17,500.00 (274,761,746 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Diploma in Horticulture Production (Level 5) - Nursery Production

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

NZ$17,500.00 (274,761,746 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH