14 khóa học bậc đại học tại Oregon State University

null

413

8

International Year One in Business

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Design, Apparel and Merchandising Management

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Engineering

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Exercise and Sport Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Food Science and Technology

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in General

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Mathematics

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Natural Resources and Renewable Materials

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Psychology

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Women and Gender Studies

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Computer Science

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Sáu 2020, 16 Tháng Chín 2020, 28 Tháng Mười Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Oregon State University là ngôi trường cung cấp một trong những chương trình dự bị lâu đời và hoàn chỉnh nhất nước Mỹ.

  • Top 250 đại học toàn cầu (CWUR 2019)
  • Xếp thứ 41 đại học nghiên cứu hàng đầu nước Mỹ
  • Sinh viên đến từ 112 quốc gia
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên thành tích cao