COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

34 khóa học tại Oregon State University

usa

415

15

Academic English

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Chín 2021, 28 Tháng Mười Hai 2021, 23 Tháng Ba 2022, 15 Tháng Sáu 2022

US$11,990.00 (275,164,505 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Applied Economics

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Mười Hai 2021

US$24,160.00 (554,459,920 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Bioengineering

5 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Mười Hai 2021

US$24,160.00 (554,459,920 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Biostatistics

5 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Mười Hai 2021

US$24,160.00 (554,459,920 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Chemical Engineering

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Mười Hai 2021

US$24,160.00 (554,459,920 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Civil Engineering

8 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Chín 2022

US$24,160.00 (554,459,920 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Comparative Health Sciences

9 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Chín 2021, 27 Tháng Mười Hai 2021, 22 Tháng Ba 2022

US$12,080.00 (277,229,960 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Computer Science

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Chín 2021, 27 Tháng Mười Hai 2021, 14 Tháng Chín 2022

US$24,160.00 (554,459,920 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

9 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Chín 2021, 27 Tháng Mười Hai 2021, 14 Tháng Chín 2022

US$24,160.00 (554,459,920 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Environmental Engineering

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Mười Hai 2021

US$24,160.00 (554,459,920 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Environmental Sciences

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Chín 2021, 27 Tháng Mười Hai 2021, 14 Tháng Chín 2022

US$24,160.00 (554,459,920 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Global Health

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Ba 2022

US$12,080.00 (277,229,960 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Oregon State University

Oregon State University là ngôi trường cung cấp một trong những chương trình dự bị lâu đời và hoàn chỉnh nhất nước Mỹ.

  • Top 1.4% đại học toàn cầ
  • Xếp thứ 41 đại học nghiên cứu hàng đầu nước Mỹ
  • Sinh viên đến từ 112 quốc gia
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên thành tích cao