COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

33 khóa học tại Oregon State University

null

474

12

Academic English

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười Hai 2020, 24 Tháng Ba 2021

US$5,830.00 (134,920,775 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Biostatistics

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười Hai 2020, 27 Tháng Mười Hai 2021

US$24,040.00 (556,345,700 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Chemical Engineering

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Chín 2021

US$12,020.00 (278,172,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Civil Engineering

8 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Chín 2021

US$12,020.00 (278,172,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Comparative Health Sciences

5 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười Hai 2020, 23 Tháng Ba 2021, 15 Tháng Chín 2021

US$12,020.00 (278,172,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Computer Science

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười Hai 2020, 15 Tháng Chín 2021

US$24,040.00 (556,345,700 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

8 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười Hai 2020, 15 Tháng Chín 2021

US$24,040.00 (556,345,700 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Environmental Engineering

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Chín 2021

US$12,020.00 (278,172,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Environmental Sciences

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười Hai 2020, 23 Tháng Ba 2021

US$12,020.00 (278,172,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Global Health

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Ba 2021

US$12,020.00 (278,172,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Health Promotion and Health Behavior

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Chín 2021

US$31,350.00 (725,517,375 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Industrial Engineering

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Mười Hai 2020, 23 Tháng Ba 2021, 15 Tháng Chín 2021

US$12,020.00 (278,172,850 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Oregon State University là ngôi trường cung cấp một trong những chương trình dự bị lâu đời và hoàn chỉnh nhất nước Mỹ.

  • Top 250 đại học toàn cầu (CWUR 2019)
  • Xếp thứ 41 đại học nghiên cứu hàng đầu nước Mỹ
  • Sinh viên đến từ 112 quốc gia
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên thành tích cao