COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

36 khóa học tại Oregon State University

usa

651

16

Academic English

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023, 29 Tháng Ba 2023, 21 Tháng Sáu 2023

US$11,900.00 (297,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Applied Economics

6 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2023

US$24,400.00 (610,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Bioengineering

8 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2023

US$24,400.00 (610,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Biostatistics

6 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2023

US$24,400.00 (610,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Chemical Engineering

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2023

US$24,400.00 (610,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Civil Engineering

7 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2022, 20 Tháng Chín 2023

US$24,400.00 (610,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Comparative Health Sciences

10 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2022, 3 Tháng Một 2023, 28 Tháng Ba 2023

US$16,070.00 (401,750,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2023, 20 Tháng Chín 2023

US$24,400.00 (610,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

7 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2023, 20 Tháng Chín 2023

US$24,400.00 (610,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Environmental and Occupational Health

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2022, 20 Tháng Chín 2023

US$31,890.00 (797,250,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Environmental Engineering

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2023

US$24,400.00 (610,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Environmental Sciences

5 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2023, 20 Tháng Chín 2023

US$24,400.00 (610,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Oregon State University

Oregon State University là ngôi trường cung cấp một trong những chương trình dự bị lâu đời và hoàn chỉnh nhất nước Mỹ.

  • Top 1.4% đại học toàn cầ
  • Xếp thứ 41 đại học nghiên cứu hàng đầu nước Mỹ
  • Sinh viên đến từ 112 quốc gia
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên thành tích cao

Tư vấn du học