5 khóa học Âm nhạc tại TAFE Western Australia

australia

3636

19

Khóa học tiếng Anh

CUA30915 Certificate III in Music Industry

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CUA50815 Diploma of Music Industry (Performance)

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$12,480.00 (177,314,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CUA50815 Diploma of Music Industry (Sound Production)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$12,480.00 (177,314,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CUA60515 Advanced Diploma of Music Industry (Performance)

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$12,480.00 (177,314,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CUA60515 Advanced Diploma of Music Industry (Sound Production)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$12,480.00 (177,314,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với truyền thống hơn 100 năm đào tạo nghề, TAFE Western Australia sẽ trau dồi những kinh nghiệm và kỹ năng cho phép bạn sẵn sàng bước vào công việc.

  • Tích lũy bằng cấp, kỹ năng và kinh nghiệm
  • Có mối quan hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp
  • Liên thông lên đại học
  • Thuộc sở hữu của chính phủ với chất lượng đảm bảo