3 khóa học Thiết kế đồ họa tại TAFE Western Australia

australia

3841

25

Khóa học tiếng Anh

CUA40715 Certificate IV in Design (Graphic Design)

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$12,480.00 (201,419,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

CUA50715 Diploma of Graphic Design

26 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$12,480.00 (201,419,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

CUA60315 Advanced Diploma of Graphic Design

28 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$12,480.00 (201,419,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với truyền thống hơn 100 năm đào tạo nghề, TAFE Western Australia sẽ trau dồi những kinh nghiệm và kỹ năng cho phép bạn sẵn sàng bước vào công việc.

  • Tích lũy bằng cấp, kỹ năng và kinh nghiệm
  • Có mối quan hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp
  • Liên thông lên đại học
  • Thuộc sở hữu của chính phủ với chất lượng đảm bảo