3 khóa học Marketing tại TAFE Western Australia

australia

3854

25

Khóa học tiếng Anh

BSB52415 Diploma of Marketing and Communication

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MST50119 Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$12,480.00 (199,749,200 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MST60119 Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

21 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$12,480.00 (199,749,200 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với truyền thống hơn 100 năm đào tạo nghề, TAFE Western Australia sẽ trau dồi những kinh nghiệm và kỹ năng cho phép bạn sẵn sàng bước vào công việc.

  • Tích lũy bằng cấp, kỹ năng và kinh nghiệm
  • Có mối quan hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp
  • Liên thông lên đại học
  • Thuộc sở hữu của chính phủ với chất lượng đảm bảo