COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Kinh doanh tại TAFE Western Australia

australia

3671

26

Khóa học tiếng Anh

BSB40215 Certificate IV in Business

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BSB50215 Diploma of Business

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BSB50415 Diploma of Business Administration

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với truyền thống hơn 100 năm đào tạo nghề, TAFE Western Australia sẽ trau dồi những kinh nghiệm và kỹ năng cho phép bạn sẵn sàng bước vào công việc.

  • Tích lũy bằng cấp, kỹ năng và kinh nghiệm
  • Có mối quan hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp
  • Liên thông lên đại học
  • Thuộc sở hữu của chính phủ với chất lượng đảm bảo