57 khóa học tại Norwegian University of Science and Technology

norway

1290

3

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Dual Degree Programme in Electronic Systems Design

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master in Applied Computer Science

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEAR, 120 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master in Information Security

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS; 120 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master in Interaction Design

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master in Sustainable Manufacturing

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS, 120 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Arts in Dance Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS, 120 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Arts in European Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS, 120 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Fine Art

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Over two years and consists of four semesters

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Philosophy (M.Phil) in Music, Communication and Technology

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS, 120 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Philosophy in Childhood Studies

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS, 120 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Philosophy in English Linguistics and Language Acquisition

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Product and System Design / Master of Product and System Design, experience-based

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS / 1.5 YEARS; CREDITS: 120 ECTS / 90 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH