71 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Mahidol University

thailand

7115

27

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Applied Mathematics)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2020

฿246,900.00 (188,856,156 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Bioinnovation)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Biological Sciences)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2020

฿249,450.00 (190,806,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Biomedical Science)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Chemistry)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2020

฿257,500.00 (196,964,196 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Food Science and Technology)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2020

฿254,650.00 (194,784,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Physics)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2020

฿242,650.00 (185,605,290 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Bio-resources and Environmental Biology (Double degree with State Universi ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Environmental Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2020

฿257,225.00 (196,753,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Industrial Mathematics (Double degrees with Curtin University, Australia)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Materials Science and Nano Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - APPLICANTS HOLDING MASTER DEGREE - TOTAL CREDIT REQUIRED ARE 48, APPLICANTS HOLDING BACHELOR DEGREE - TOTAL CREDIT REQUIRED IS 72

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH