3 khóa học Thú y tại Mahidol University

thailand

4871

13

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Graduate Diploma in Clinical Veterinary Science

252 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - TOTAL NOT LESS THAN 24 CREDITS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Veterinary Biomedical Sciences

110 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - TOTAL NOT LESS THAN 36 CREDITS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Veterinary Science

49 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - TOTAL NOT LESS THAN 74 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH