5 khóa học bậc đại học tại ONCAMPUS Hull

null

275

1

International Year One (Business) (IY1)

15 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One (Engineering) (IY1)

22 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Business, Economics, Finance and Management

34 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Engineering and Sciences

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Law and Politics

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Hull, nơi nhiều sinh viên chọn chuyển tiếp vào học sau khi hoàn thành khóa học ONCAMPUS Hull, đã được cấp giải “Bạc” tại TEF 2017.

  • Top 10 ĐH ở Vương quốc Anh theo Khảo sát Sinh viên Toàn quốc
  • Hull được vinh danh là 1 trong 10 thành phố hàng đầu thế giới
  • 96% sinh viên quốc tế tìm được việc làm trong vòng 6 tháng
  • Được tuyển dụng vào các công ty như Coca-Cola và Walt Disney