COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại ONCAMPUS Hull

uk

214

1

International Year One (Business) (IY1)

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master Foundation Programme - Business

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,060.00 (577,915,809 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Undergraduate Foundation Programme - Business, Economics, Finance and Management

17 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,060.00 (577,915,809 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ONCAMPUS Hull cung cấp các chương trình dự bị đại học cho sinh viên quốc tế để họ có thể phát triển trình độ tiếng Anh lẫn kỹ năng học thuật.

  • Nằm trong khuôn viên xanh mát của trường đại học Hull
  • Đặt tại Yorkshire, kết nối khắp VQ Anh, châu Âu và xa hơn nữa
  • Hull là Thành phố Văn hóa ở Vương quốc Anh đến năm 2021
  • 97,9% sinh viên quốc tế tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc học