1 khóa học Khoa học đại cương tại ONCAMPUS Hull

uk

25

1

Undergraduate Foundation Programme - Engineering and Sciences

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ONCAMPUS Hull cung cấp các chương trình dự bị đại học cho sinh viên quốc tế để họ có thể phát triển trình độ tiếng Anh lẫn kỹ năng học thuật.

  • Nằm trong khuôn viên xanh mát của trường đại học Hull
  • Đặt tại Yorkshire, kết nối khắp VQ Anh, châu Âu và xa hơn nữa
  • Hull là Thành phố Văn hóa ở Vương quốc Anh đến năm 2021
  • 97,9% sinh viên quốc tế tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc học