1 khóa học Nhân văn tại ONCAMPUS Hull

null

267

2

Master Foundation Programme - Business

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ONCAMPUS Hull cung cấp các chương trình dự bị đại học cho sinh viên quốc tế để họ có thể phát triển trình độ tiếng Anh lẫn kỹ năng học thuật.

  • Nằm trong khuôn viên xanh mát của trường đại học Hull
  • Đặt tại Yorkshire, kết nối khắp VQ Anh, châu Âu và xa hơn nữa
  • Hull là Thành phố Văn hóa ở Vương quốc Anh đến năm 2021
  • 97,9% sinh viên quốc tế tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc học