7 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Geneva

switzerland

602

5

XẾP HẠNG THE TIMES 135

Khóa học tiếng Anh

LL.M. in International Humanitarian Law and Human Rights

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr18,000.00 (426,251,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Business Analytics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS; 120 ECTS CREDITS

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Commodity Trading

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS; 120 ECTS CREDITS

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Innovation, Human Development, and Sustainability

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 SEMESTERS (MAX 6 SEMESTERS); 120 ECTS CREDITS

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019, 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 SEMESTERS; 90 ECTS CREDITS

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Wealth Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 SEMESTERS; 90 ECTS CREDITS

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Advanced Studies in Transitional Justice, Human Rights and the Rule of Law

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr18,000.00 (426,251,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH