3 khóa học Truyền thông tại Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

switzerland

1238

2

XẾP HẠNG THE TIMES 38

Khóa học tiếng Anh

BSc in Communication Systems

74 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (32,464,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer and Communication Sciences

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4-6 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Communication Systems

42 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (32,464,246 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH