7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

switzerland

1258

7

XẾP HẠNG THE TIMES 38

Khóa học tiếng Anh

BSc in Computer Science

59 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (30,879,538 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer and Communication Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4-6 YEARS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Robotics, Control, and Intelligent Systems

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Computer Science

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (30,879,538 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Cyber Security

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (30,879,538 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Data Science

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (30,879,538 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Robotics

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (30,879,538 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH