7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

switzerland

1256

3

XẾP HẠNG THE TIMES 38

Khóa học tiếng Anh

BSc in Computer Science

79 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,984,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer and Communication Sciences

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4-6 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Robotics, Control, and Intelligent Systems

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Computer Science

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,984,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Cyber Security

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,984,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Data Science

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,984,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Robotics

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (31,984,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH