4 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Tampere

finland

1237

1

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Master of Science in Internet and Game Studies

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

€12,000.00 (313,478,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Masters in Leadership for Change - Governance for Sustainable Change

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

€12,000.00 (313,478,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Masters in Leadership for Change - Politics in Wider Europe

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

€12,000.00 (313,478,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Masters in Leadership for Change - Sustainable Business Management

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

€12,000.00 (313,478,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH