4 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Tampere

finland

1391

Khóa học tiếng Anh

Master of Science in Internet and Game Studies

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€12,000.00 (306,980,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Masters in Leadership for Change - Governance for Sustainable Change

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€12,000.00 (306,980,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Masters in Leadership for Change - Politics in Wider Europe

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€12,000.00 (306,980,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Masters in Leadership for Change - Sustainable Business Management

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€12,000.00 (306,980,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH