13 khóa học tại University of St. Gallen (HSG)

switzerland

513

3

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts in Banking and Finance (MBF)

56 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr6,652.00 (155,614,159 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Marketing, Services and Communication Management (MSC)

86 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr6,652.00 (155,614,159 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics and Finance (PEF)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Three to five years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr2,152.00 (50,343,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Finance (PIF)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Three to five years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr2,152.00 (50,343,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in International Affairs and Political Economy (DIA)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - FOR COURSEWORK STAGE: 4 SEMESTERS; RESEARCH STAGE: 6 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr2,152.00 (50,343,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Management (PMA)

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 10 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr2,152.00 (50,343,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Organization Studies and Cultural Theory (DOK)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - COURSEWORK STAGE: 4 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr2,152.00 (50,343,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Accounting and Finance (MAccFin)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr6,652.00 (155,614,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Economics (MEcon)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr6,652.00 (155,614,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in International Affairs and Governance (MIA)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr6,652.00 (155,614,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in International Law (MIL)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

Fr6,652.00 (155,614,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Quantitative Economics and Finance (MiQE/F)

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr6,652.00 (155,614,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH