9 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Zurich

switzerland

1394

2

XẾP HẠNG THE TIMES 90

Khóa học tiếng Anh

Doctorate Medical Sciences - Biomedical Ethics and Law / Medical Track

16 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr300.00 (7,601,476 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Medical Biology

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr1,440.00 (36,487,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Cancer Biology

22 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 12

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr300.00 (7,601,476 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Clinical Science

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Minimum of three years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr300.00 (7,601,476 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Drug Discovery

30 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 12

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr300.00 (7,601,476 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Epidemiology and Biostatistics

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Three to four years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr300.00 (7,601,476 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Integrative Molecular Medicine

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 12

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr300.00 (7,601,476 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Microbiology and Immunology

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr300.00 (7,601,476 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Psychology

36 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 30 ECTS CREDITS / 12 ECTS CREDITS (INDIVIDUAL DOCTORATE)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Fr300.00 (7,601,476 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH