3 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Basel

switzerland

495

2

XẾP HẠNG THE TIMES 94

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts in Anthropology

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,746,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in International and Monetary Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,746,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Sustainable Development

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Fr1,700.00 (41,746,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH