3 khóa học Y tế và sức khỏe tại ETH Zurich

switzerland

1954

8

XẾP HẠNG THE TIMES 13

Khóa học tiếng Anh

Master of Science ETH in Health Sciences and Technology

57 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 22 Tháng Hai 2021

Fr1,320.00 (33,494,185 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science ETH in Pharmaceutical Sciences

92 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 22 Tháng Hai 2021

Fr1,320.00 (33,494,185 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science ETH in Pharmacy

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 22 Tháng Hai 2021

Fr1,320.00 (33,494,185 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH