5 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại ETH Zurich

switzerland

2137

12

XẾP HẠNG THE TIMES 13

Khóa học tiếng Anh

Master of Science ETH in Computational Biology and Bioinformatics

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (30,734,184 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science ETH in Computer Science

67 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (30,734,184 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science ETH in Data Science

40 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (30,734,184 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science ETH in Electrical Engineering and Information Technology

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (30,734,184 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science ETH in Robotics, Systems and Control

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 14 Tháng Chín 2020

Fr1,320.00 (30,734,184 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH