1 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Audencia Business School

france

4190

13

Master of Science (MSc) in Management and Entrepreneurship in the Creative Economy

58 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MSC TRACK (CLASSES FROM SEPTEMBER TO JUNE FOLLOWED BY A 4 TO 6 MONTH INTERNSHIP OR PROFESSIONAL MISSION)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,000.00 (417,568,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH