1 khóa học Vận tải và Hậu cần tại Audencia Business School

france

243

Master of Science (MSc) in Supply Chain and Purchasing Management

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18-24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

€17,000.00 (473,326,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH