1 khóa học Vận tải và Hậu cần tại Audencia Business School

france

739

Master of Science (MSc) in Supply Chain and Purchasing Management

77 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18-24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

€17,000.00 (437,118,496 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH