7 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Audencia Business School

5765

17

Bachelor in Management

56 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

€6,600.00 (175,393,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (BBA)

198 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2019, Tháng Chín 2019

€8,200.00 (217,912,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in European and International Business Management

24 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,350.00 (407,921,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Management

33 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 to 3 years

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€29,500.00 (783,953,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Management and Entrepreneurship in the Creative Economy

88 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - MSc Track (Classes from September to June followed by a 4 to 6 month internship or professional mission)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,000.00 (425,195,386 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Supply Chain and Purchasing Management

160 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 18-24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2019, Tháng Chín 2019

€17,000.00 (451,770,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in International Management

72 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,000.00 (478,344,809 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Kinh doanh Audencia nổi tiếng toàn thế giới về giáo dục và nghiên cứu các lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

  • Trường kinh doanh hàng đầu ở Pháp
  • Được cả EQUIS, AACSB và AMBA kiểm định
  • Có các cơ sở học xá ở Nantes, Paris và Bắc Kinh
  • Có quan hệ đối tác với các đơn vị đào tạo hàng đầu