7 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Audencia Business School

france

4190

13

Bachelor in Management

71 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

€6,600.00 (172,247,081 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (BBA)

229 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€8,200.00 (214,003,949 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in European and International Business Management

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,350.00 (400,604,952 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Management

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€29,500.00 (769,892,254 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Management and Entrepreneurship in the Creative Economy

58 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MSC TRACK (CLASSES FROM SEPTEMBER TO JUNE FOLLOWED BY A 4 TO 6 MONTH INTERNSHIP OR PROFESSIONAL MISSION)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,000.00 (417,568,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Supply Chain and Purchasing Management

100 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18-24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€17,000.00 (443,666,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in International Management

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,000.00 (469,764,765 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH