7 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Audencia Business School

5311

15

Bachelor in Management

64 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

€6,600.00 (173,306,062 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (BBA)

219 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€8,200.00 (215,319,652 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in European and International Business Management

27 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,350.00 (403,067,886 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Management

35 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€29,500.00 (774,625,579 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Management and Entrepreneurship in the Creative Economy

83 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - MSC TRACK (CLASSES FROM SEPTEMBER TO JUNE FOLLOWED BY A 4 TO 6 MONTH INTERNSHIP OR PROFESSIONAL MISSION)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,000.00 (420,135,907 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Supply Chain and Purchasing Management

128 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 18-24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€17,000.00 (446,394,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in International Management

54 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,000.00 (472,652,896 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH