15 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Aalto University

finland

7113

15

XẾP HẠNG THE TIMES 184

Khóa học tiếng Anh

Bachelor's Programme in Design

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3+2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€12,000.00 (327,253,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Arts (Art and Design) and Doctor of Science (Architecture)

54 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Collaborative and Industrial Design

58 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (409,066,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Contemporary Design

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (409,066,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Design for Theatre, Film and Television - Production Design

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (409,066,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Fashion, Clothing and Textile Design

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (409,066,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Film and Television - Film Sound Design

37 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (409,066,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in International Design Business Management

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (409,066,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Visual Cultures, Curating and Contemporary Art

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (409,066,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Advanced Energy Solutions - Industrial Energy Processes and Sus ...

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (409,066,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics an ...

81 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (409,066,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) in Computer, Communication and Information Sciences - Game Design ...

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€15,000.00 (409,066,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH