2 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) bậc đại học tại Aalto University

finland

5383

17

XẾP HẠNG THE TIMES 184

Khóa học tiếng Anh

Bachelor's Programme in Science and Technology - Data Science

263 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3+2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€12,000.00 (330,219,222 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor's Programme in Science and Technology - Digital Systems and Design

63 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3+2 YEARS, FULL-TIME

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€12,000.00 (330,219,222 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH