2 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) bậc đại học tại Aalto University

finland

8181

25

XẾP HẠNG THE TIMES 184

Khóa học tiếng Anh

Bachelor's Programme in Science and Technology - Data Science

293 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS; 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€12,000.00 (308,766,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor's Programme in Science and Technology - Digital Systems and Design

78 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS; 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€12,000.00 (308,766,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH