4 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Helsinki

finland

4091

7

XẾP HẠNG THE TIMES 96

Khóa học tiếng Anh

Doctoral Programme in Clinical Research

133 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Programme in Drug Research

58 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctoral Programme in Oral Sciences

28 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Translational Medicine

142 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS CREDITS, 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (409,066,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH