3 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Yonsei University

south korea

2267

7

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Master of Global Economy and Strategy - International Trade, Finance and Management

199 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (276,113,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in International Studies (International Trade and Finance)

135 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (276,113,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Strategy and Organization (International Management)

48 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

₩14,040,000.00 (276,113,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH